TÜBİTAK » ULAKBİM » EKUAL » EKUAL Ana Sayfa » Lisanslar İletişim  |  Site Haritası  |  English 
ULAKBİM
 
EKUAL Ana Sayfa
Lisanslar
ayrac1
Cahit Arf Bilgi Merkezi
Arama
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları Lisans Koşulları
Üniversiteler-Askeri Harp Okulları-Polis Akademisi
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

BMJ Journals/BMJ Clinical Evidence
BMJ JOURNALS ve BMJ CLINICAL EVIDENCE
(20/02/2007 - 19/02/2010)
Kapsam Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve TÜBİTAK
İçerik BMJ Group tarafından yayınlanan tıp alanında 27 dergi ve kanıta dayalı tıp veri tabanı içerir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 1.12 ve 6.1 20 Şubat 2007 - 19 Şubat 2010 (19 Nisan 2009 tarihinden sonra abonelik İPTAL edilmiştir)
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.2 Lisans Anlaşmasının geçerli olduğu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri arasındaki sayılara erişim mümkündür.
Opsiyon 6.1 3 yıllık bir anlaşma olmakla birlikte, her yıl bitiminden 3 ay önce (her yılın 19 Ocak tarihine kadar) bildirmek koşuluyla Lisans Anlaşması iptal edilebilir ya da lisansta değişiklikler yapılabilir.
e-Only'e Geçiş Schedule 2 e-Only bir modeldir.
DDP Uygulaması   Geçmiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı 4 May 2007 tarihli resmi mektup Arşive erişim hakkı tanıyorlar. BMJ'nin bu konudaki politkası olarak devam ettiği sürece. Genellikle 1997 yılı ve sonrasına, BMJ dergisine 1994 yılı ve sonrasına erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim 2.1 İzin veriliyor.
İstatistik 2.5 İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 3.1.4 Ara sıra yapılan ticari olmayan istekler için mümkün, ARIEL türü yazılımlar kullanarak basılı kopyalar ILL amacıyla kullanılabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 2
2. paragraf
İptal edilebiliyor.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği   Geçmiyor.

Başa dön

CAB Abstracts
CABI
(15/08/2014-14/08/2017)
Kapsam Tarım, Orman, Veterinerlik, Su Ürünleri Fakülteleri ile Tarım Bilimleri, Deniz Bilimleri alanında eğitim veren üniversiteler ile Tarım Bakanlığı Araştırma Merkezleri ve TÜBİTAK
İçerik Bu veri tabanı, dergiler, seri yayınlar, konferans tutanakları, kitaplar, tezler, yıllık raporlar, patentler ve standartlar için bibliyografik bilgiler ile bazı kaynaklar için tam metin bilgi sağlamaktadır.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Ek 2
15/08/2014-14/08/2017
Son Bulma ve Sürekli Erişim  2.3 Erişim sadece abonelik dönemi içindir ve Yayıncı Lisansın sone ermesi üzerine Yetkili Kullanıcıların herhangi bir şekilde erişimlerini sürdürmesine imkan vermeyecektir.
Opsiyon  
3 (üç) yıllık bir anlaşmadır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   Bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.
İstatistik 7.4
Yüklenici aylık bazda kullanıcı oturumları sayısı üzerinden Lisans Alanın bu gibi kullanım verilerini toplamasını kolaylaştıracak ve karşılayacaktır.

Başa dön

EBSCOhost
EBSCOHOST
(01/01/2014 - 31/12/2015)
Kapsam Üniversiteler, Harp Okulları, Polis Akademisi ve SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik Academic Search Complete, Business Source Complete, Dynamed, ERIC ve MEDLINE (bibliyografik) tüm üniversitelerin ve MEDLINE Complete, Dynamed veri tabanları SB EAH'nin erişimine açılmıştır. Ayrıca tüm üniversiteler ve SB EAH'leri için, yayıncının veya satıcının izin vermesi ve ilgili kaynağın keşif araçlarında taranmaya uygun olması koşuluyla, TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamındaki veri tabanlarının EDS üzerinden taranabilme hizmeti sağlanmıştır. Yine ilgili lisans anlaşması kapsamında 2014 yılı için sürekli erişim sağlanacak Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 Retro Index üniversitelerin erişime açılmıştır. 2015 yılı için de ilgili yılda belirlenecek yeni bir Retro Index erişime açılacaktır.
Konu İlgili Madde Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2.6 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2015
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9.3 Sona erme halinde, tarafların bütün hakları ve yükümlülükleri de son bulur (derleyici bir Veri Tabanı olması nedeniyle).
Opsiyon 2.2 Lisans Alan bütçesel nedenlerden ve temdit yükümlülüğünü 2015 yılında yerine getirememesinden dolayı 2014 yılının sonunda işbu anlaşmadan çıkma hakkına sahiptir. Bu hakkı kullanabilmesi için TUBİTAK ULAKBİM'in EBSCO'ya 30/09/2014 tarihi itibariyle yazılı iptal bildiriminde bulunması zorunludur.
e-Only'e Geçiş   Derleyici bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması   Derleyici bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   Değişik
Yetkili Kullanıcılar 1.1.1 Mevcut öğretim elemanları ve (sürekli, geçici, sözleşmeli ve ziyaretçi) diğer üye personel ile hâlihazırda Üye kuruluşlarda eğitim gören Kütüphane dahilinde, ya da Yetkili Kullanıcıların çalıştığı ya da eğitim gördüğü (Yetkili Kullanıcıların evleri, lojmanlar, öğrenci yurtları dahil) tüm benzeri mekânlardan Güvenli Ağa erişimine izin verilen bireyler ve bir Üye tarafından şifre ya da başka bir yetki verilmiş kişilerdir.
Uzaktan Erişim 3.4 TÜBİTAK-ULAKBİM ya da üyelerinin talep etmesi halinde, EBSCO veri tabanlarının kullanımı için uzaktan erişim şifrelerini vermekle yükümlüdür. Her konsorsiyum üyesi, lisans sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde veri tabanlarının kullanımı ile ilgili kullanım kurallarına uymak zorundadır.
İstatistik 1.1.12
6.3
Alınabiliyor.
ILL Politikası 3.1.3 Üye olmayan bir kütüphaneye ARIEL benzeri yazılımlar kullanarak tek bir makalenin basılı kopyası gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali   Derleyici bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 6.2
6.5
10.10
10.11
6.2: EBSCO, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyalleri ya da telif haklarını ihlal eden, zarar veren, zarara uğratan, kanun dışı ve itiraz edilebilir durumlardaki Lisanslı Materyalleri geri çekme hakkını saklı tutar.
6.5: Eğer Lisanslı Materyallerin tümü ya da bir kısmı ile ilgili haklar bir başka yayıncıya devredilirse, EBSCO bu Lisansın koşullarına uyulduğuna emin olmak için elinden gelen çabayı gösterecektir.
10.10: EBSCO tarafından konsorsiyuma teklif edilen veri tabanı paketinde, 7871'i etkin durumda (aktif) olan toplam 9491'i akademik dergi bulunmaktadır. Ambargo olmaksızın veri tabanı paketinde etkin olan yayınların sayısı 5168 olarak öngörülmüştür.
10.11: Yıllık sözleşme sürelerinden sonra, ambargolu akademik yayınların sayısı, yayıncı tarafından ambargosuz olarak kullanıma sunulan net aktif akademik yayınların sayısının (5168) %50'sini geçmesi halinde veya toplam akademik dergi veya aktif akademik dergilerin adetleri % 15'ten fazla azalırsa, EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM arasındaki işbu sözleşme yeniden gözden geçirilebilir. Ayrıca, her iki durumun aynı anda gerçekleşmesi halinde de EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM arasındaki işbu sözleşme yeniden gözden geçirilebilir.

Başa dön

IEEE
IEEE Explore Digital Library
(01/01/2015 - 31/12/2017)
Kapsam Bütün üniversiteler, askeri okullar ve polis akademisi ve TÜBİTAK
İçerik IEEE/IEL Veri Tabanı, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 202'si aktif olmak üzere toplam 460 IEEE/IET ve IBM dergi ve magazine, yıllık 1.200'den fazla IEEE / 20'den fazla IET konferansına ve 2.500'den fazla kabul edilmiş IEEE standardı olmak üzere toplam 3.8 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule D 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2017
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9 Md.9: Bu Anlaşmanın son bulması üzerine; bir ihlal durumu hariç, LS, lisansın başlangıç ve bitişi arasında yayınlanmış içeriğin statik bir kopyasını IEEE tarafından belirlenmiş uygun ücreti ödeyerek elde edebilir. IEEE, statik dosyayı bir USB dirive üzerinde ya da benzer bir ortamda sağlayacaktır.
Opsiyon Schedule D
Madde 4
LS Bütçe kısıtlamaları ya da Terms and Termination da geçen nedenlerle anlaşmayı sonlandırmak isterse 90 gün öncesinden IEEEye yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla anlaşmayı iptal edilebilir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   Dergiden dergiy farklılık gösteriyor. Genellike cilt 1'den itibarendir.
Uzaktan Erişim 1.f Lisans Sahibi tarafından, sadece öğrenci, öğretim görevlisi ve çalışanlarına, yetkili siteler dışından güvenli ağ üzerinden sağlanan erişimdir.
İstatistik   Alınabiliyor.
ILL Politikası 3.b.6 Aynı ülke içindeki ticari olmayan kütüphanelerden gelen makale istekleri basılı olarak gönderilebilir, ancak bu uygulama USA Telif Yasası, Bölüm 108 ve CONTU İlkeleri ile uyumlu olmalıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 5.b.3 IEEE, Lisanslı Materyallerin 25% oranında içerikten çıkarma hakkına sahiptir, çıkarılan içeriğin 25%'i geçmesi üzerine, Lisans Sahibi lisansı sonlandırma ve bu durumda IEEE'ye yazılı olarak bildirildiğinde geri ödeme alma hakkına sahiptir.

Başa dön

JCR
JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)
(20/04/2007 - 19/04/2010)
Kapsam Bütün üniversiteler ve TÜBİTAK
İçerik ISI JCR, dünya çapında yayınlanan 8,400'ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ile "dergi değerlendirmesi"nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Cover Sheet 2 20 Nisan 2007 - 19 Nisan 2010 (2009 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim Cover Sheet 3
ve 6.e
Veri tabanı adı önünde "Perpetual" olarak belirtilmiş olanlara, anlaşmanın son bulmasından sonra, anlaşmanın son bulduğu tarihteki şekliyle, sürekli erişim mümkündür. "Son bulma"dan sonra internet üzerinden erişilmekte olan "sürekli lisanslı içerik" kararlaştırılmış bir elektronik ortamda (in a fixed electronic media) lisans sahibine gönderilecektir.
Opsiyon   3 yıllık bir anlaşmadır.
e-Only'e Geçiş   Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması   Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Uzaktan Erişim   Geçmiyor.
İstatistik MBKD
Sözleşme
"İlkeler" başlığı Md.12: Kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 2.a.2 Arama sonuçları yetkili olmayan kullanıcılara gönderilemez.
Basılı Dergi Abonelik İptali   Bibliyometrik bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği   Bibliyometrik bir veri tabanıdır.

Başa dön

iThenticate
iThenticate
(01/01/2015 - 31/12/2015)
Kapsam EKUAL üyesi tüm üniversiteler ve TÜBİTAK
İçerik Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Exhibit A 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015
Son Bulma ve Sürekli Erişim   Abonelik yenilenmediğinde erişim hakkı son bulmaktadır.
Opsiyon   2015 yılı için tek yıllı bir anlaşmadır.
Yetkili Kullanıcılar Amendment
Number One
Üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.
Uzaktan Erişim   Her kullanıcı şifre ile ulaşmaktadır.

Başa dön

OVID LWW
OVID - LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS TA
(31/12/2014 - 31/12/2017)
Kapsam Tıp fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu bulunan üniversiteler ve TÜBİTAK
İçerik Tıp bilimleri alanında yayımlanan 346 dergi akademik dergi
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule C 31/12/2014 - 31/12/2017
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.4 Md. 2.4 Arşiv Hakları: İşbu Anlaşmanın süresi boyunca abone olunmuş dergiler için geçerli olmak üzere, Abone, işbu dergilere ilişkin arşiv haklarına sahip olacaktır. Bu tür haklar, Aboneye önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir. Güncel arşiv politikası http://www.ovid.com/site/about/terms.jsp adresinde bulunabilir.
Opsiyon 24 Devlet ödeneklerinin azaltılması durumunda ve Abonenin bu sebepten dolayı Anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, Abone bir sonraki yılın ilk günüi geçerli olmak kaydıyla (ör: 31 Aralık) Anlaşmayı sonlandırabilir. Abone bu durumu anlaşmanın yıldönümünden atmış (60) gün önce Ovid'e yazılı olarak iletmelidir.
e-Only'e Geçiş   E-access aboneliktir.
DDP Uygulaması   Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   Her bir derginin erişim yıl başlangıçları farklılık gösteriyor.
Uzaktan Erişim 2.2 Ovid abonenin isteği üzerine kimlik şifresi atayabilir. Abone, Yetkili Kullanıcıların Ürünlere, Yetkili bir Site aracılığıyla uzaktan erişime izin vermek için Proxy sunucular kullanmasını tercih edebilir.
İstatistik   İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 1.3.4 ILL amacıyla belgeler yazdırılarak basılı olarak Abonenin geleneksel ILL politika ve prosedürleri ile gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali   E-access modelinde bir abonelik olup, basılı aboneliklere ait bir çalışma ve/veya yaptırım bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 23 Ovid, artık sağlama hakkını elinde bulundurmadığı veya kanunsuz, zararlı, yanlış veya telif haklarını ihlal edecek nitelikte olduğuna inandığı içeriği geri çekme hakkını saklı tutar.

Başa dön

ScienceDirect
SCIENCEDIRECT
(01/01/2013 - 31/12/2015)
Kapsam Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Harp Okulları, Harp Akademisi ve Polis Akademisi
İçerik Freedom Collection paketinde yer alan 2235 elektronik dergiye 1995 yılı ve sonrası olarak erişim sağlanmaktadır. Koleksiyon disiplinlerarasıdır
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2015
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Access to Formerly Subscribed TitlesSD Online üzerinde Abone'nin yıllık aboneliklerinin tamamının son bulması üzerine, Abone; 1) ödemesi yapılmış yıllar için abone olduğu dergilerin kısımları ya da tamamının e-kopyalarını, Yetkili Kullanıcılar tarafından erişilmesi ve kullanılması için, elde edebilir, yükleyebilir ve teknik olarak bir sunucu üzerinde formatlayabilir, ya da; 2) her makale indirme başına $ 0,081 ücret alınacak şekilde (enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar ayarlanacak), bir önceki yıl boyunca indirilen makale sayısı hesaplanarak yıllık erişim ücreti ödenmek koşuluyla, lisansın koşullarına uygun olarak, Abone olunan başlıklara online erişmeye devam edebilir.
Eğer, Abone Olunan belirli bir dergi Elsevier tarafından koleksiyondan çıkarılırsa, ya da Abone tarafından yenilemesi yapılmaz ise, ancak Abone ScienceDirect online abonesi olarak kalırsa, Abone, ücretsiz olarak eskiden Abone Olunan bu Dergilerin ödemesi yapılmış yıllarına erişmeye devam edebilirler (İlgili dergiyi elektronik olarak host etme hakkı Elsevier'de devam ettiği sürece).
Opsiyon 5.4 Abone, hükümet tarafından Aboneye yeterli ödeme yapılmaması ya da kaynak ayırmaması durumundabu Sözleşmeyi, Elseviere 30 gün öncesinden bildirimde bulunarak feshedebilir.
e-Only'e Geçiş   e-Only bir modeldir.
DDP Uygulaması Schedule 1.1 DDP kataloğunda belirtilen fiyatlarla yararlanılabilir, ancak 1 Ağustosa kadar bildirimde bulunmak gerekiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 1995 yılından itbaren erişim verilmektedir.
Uzaktan Erişim 3.1 Erişim IP bazlı ve/veya username ve password kullanarak yapılacaktır.
İstatistik 2.4 Aylık kullanım verilerine online erişim sağlanacaktır.
ILL Politikası 1.3 Abonenin bulunduğu ülkedeki ticari olmayan kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatta karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 1.1 Option to substitute subscribed titles: Bir kurum, 1 Ağustos tarihine kadar bilgi vermek koşuluyla, devam eden yıl için, aynı değerdeki başka dergi/lerle değişiklik yapabilir. Refund Withdrawn Subscribed Titles: Değişiklik yapılacak derginin olmaması durumunda, Elsevier çekilen dergi için ödenmiş tutarı, dönemin kalan kısmı için geri ödeyecektir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği Birinci
Düzeltme 2.3
Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir. Bu çıkarma, Abone olunan ürünleri oluşturan toplam dergi sayısının %10'nu geçtiği takdirde, Elsevier Aboneye, geri çekilen ürünün toplam ürün katalogu içerisindeki oranı kadar ve yine geri çekilen içeriğin, ücretin ödendiği yıl içinde geri kalan döneme tahakkuk eden miktarı kadar geri ödeme yapacaktır.

Başa dön

Scopus
Scopus
(01/01/2013 - 31/12/2015)
Kapsam Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Harp Okulları, Harp Akademisi, Polis Akademisi, TÜBİTAK ve bağlı enstitüler.
İçerik Atıf veri tabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayri yayincidan saglanan 20.500'un uzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayin, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi, Medline'in %100'ünü kapsamaktadir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2015
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   Bibliyografik bir veri tabanıdır.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Abonenin, Schedule 2'de listelenen yerler itibariyle bağlı olan, tam ve yarı zamanlı öğrencileri, personeli, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve bağımsız yüklenicileri ile, Abonenin kendi güvenli Ağı üzerinden Lisanslı Materyallere erişim sağlamaya izin verdiği, kütüphane içindeki terminalleri kullanan kişilerdir.
İstatistik 2.4 Aylık kullanım verilerine online erişim sağlanacaktır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir.

Başa dön

Taylor&Francis
TAYLOR&FRANCIS (T&F)
(01/01/2014 - 31/12/2015)
Kapsam Bütün üniversiteler, askeri okullar ve polis akademisi ve TÜBİTAK
İçerik Çok disiplinli tam metin bir veri tabanıdır ve yaklaşık 1611 dergi içerir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 4 01/01/2014 - 31/12/2015
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1 Abonelik dönemi sonunda ve lisansın yenilenmesine bağlı olmaksızın 2014 yılı itibariyle tüm TÜBİTAK EKUAL üyelerine Abonelik Dönemi yılları için Temel Aboneliklere (Core Subsriptions) sürekli erişim sağlanacaktır.
Opsiyon Schedule 4 Lisans sahibi, bütçesel nedenlerle ve 2015 yılındaki yenileme mükellefiyetini karşılayamaması halinde sözleşmeden çıkma hakkına sahiptir. 31/08/2014 tarihine kadar lisans verene iptal kararı bildirilmelidir.
e-Only'e Geçiş Schedule 1 Lisans e-erişim modeline sahiptir. Lisans anlaşması yenilenmediğinde üyelerin belirlenmiş 215 dergiye sürekli erişim hakkı vardır.Temel aboneliklerden herhangi bir derginin bir diğer yayıncıya geçmesi ve lisans verenin ödenmiş olan içeriğe sürekli erişim sağlama hakkına artık sahip olmaması halinde, lisans sahibi bu dergiyi başka bir dergi ile değiştirebilir. Bu durumda yeni dergi için sürekli erişim hakkı sözleşme başlangıcı itibariyle geçerlidir.
DDP Uygulaması Schedule 1 DDP uygulaması 25% dir. Uzun dönem erişim hakkı verilen 215 dergi ile DDP hakkı sınırlıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 2 Dergilerin başlangıç cilt ve sayı bilgileri belirtilmiştir, erişim genellikle 1997 yılından itibarendir. Güncel cildi 1-2 olan dergiler için lisans sonuna kadar erişim sağlanacaktır.
Yetkili Kullanıcılar 1.1 Mevcut öğretim üyeleri (görevleri süresince geçici veya değişim durumu olan öğretim üyeleri dahil), kayıtlı yüksek lisans ve lisans öğrencileri, mevcut kadrolu personel ve lisans sahibinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde doğrudan bulunan ve lisans sahibi tarafından bir şifre ve geçerli izin verilmiş personel ile Güvenli Ağa erişmesine izin verilmiş personel.
Uzaktan Erişim 8.1 Şifre ve proxy yoluyla uzaktan erişim sağlanabilir. Lisans sahibi, lisanslı materyallere (kendisi veya yetkili kullanıcılar tarafından seçilmiş veya Yayıncı tarafından sağlanmış) erişim için tüm girişlerin, şifrelerin, proxy erişiminin veya diğer Yetkili kullanıcı tanımlamasının Yetkili kullanıcılara özel olduğunu kabul eder.
İstatistik 9.8 http://www.tandfonline.com/action/institutionUsageReport adresi üzerinden lisans sahibine istatistikleri sağlayacaktır. Ayrıca, Yayıncı 3 aylık dönemlerde Lisans Sahibine kullanım istatistikleri raporu sağlayacaktır.
ILL Politikası 4.1 ve 4.2 Md 4.1:Ticari kullanıma izin vermeyecek şekilde ARIEL türü yazılımlar kullanılarak diğer kütüphanelerin kullanıcılarına belge gönderilebilir.

Md 4.2:Elektronik yolla gönderime izin yoktur.

Basılı Dergi Abonelik İptali   E-erişim modelidir. Basılı dergilere ait herhangi bir yaptırım lisans koşulu bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 9.2.1
Schedule 1
Md 9.2.1: Yayıncının içerikte yapacağı değişiklikleri en az 60 gün öncesinden LS'ne bildirmek durumundadır. Yapılan değişiklikler, LM'lerin kullanımında maddi açıdan düşüşe neden oluyorsa, LS, bu ihbarın verilişinden itibaren 30 gün içinde, bu değşiklikleri madde 15.1, 15.2, 15.2.2, 15.4, 15.5 uyarınca bu Lisansın ihlali olarak değerlendirebilir.

Schedule 1: Temel aboneliklerden herhangi bir derginin bir diğer yayıncıya geçmesi ve lisans verenin ödenmiş olan içeriğe sürekli erişim sağlama hakkına artık sahip olmaması halinde, lisans sahibi bu dergiyi başka bir dergi ile değiştirebilir. Bu durumda yeni dergi için sürekli erişim hakkı sözleşme başlangıcı itibariyle geçerlidir.

Başa dön

Web of Science
Web of Science (WoS)
(01/01/2010-31/12/2012)
Kapsam Bütün üniversiteler (üniversitelere göre erişim yılları değişiklik gösterebilir) ve TÜBİTAK
İçerik Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, SCI-SSCI-AHCI- SPCI-SSPCI veri tabanları taranmaktadır.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Amendment 01 Ocak 2010 - 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim Cover Sheet
Md.3
6e
Cover Sheet Md 3: Bu Anlaşmanın son bulması üzerine, Müşteri, bu Anlaşmanın son bulduğu tarihteki içeriğe erişmek için sürekli bir lisansa sahip olacaktır.

Md 6e: Müşteri bir ihlal yapmamışsa, son bulmadan sonra, son bulma tarihindeki içeriğe sürekli erişime sahip olacaktır.

Opsiyon Amendment
Md 2
Üç yıllık bir anlaşma olmakla birlikte, 60 gün öncesinden bildirimde bulunmak koşuluyla, Lisans Anlaşması her yılın sonunda iptal edilebilir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   SCIE: 1945-2010,
SSCI: 1956-2010,
AHCI: 1980-2010,
Not: Üniversitelere göre erişim yılları değişiklik gösterebilir.
Yetkili Kullanıcılar   Üye kurumların öğretim üyeleri, öğrencileri, araştırmacıları ve personelidir.
ILL Politikası 2a.2
2.c.ıı
"Kullanıcı" durumunda olmayan kişilere gönderilemez.

Başa dön

Blackwell
BLACKWELL
(01/01/2008 - 31/12/2008)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik Tıp ve yaşam bilimleri konusunda 234 dergi içerir. 2009 yılından itibaren Wiley Intersciene koleksiyonuna (142 dergi) dahil olmuştur.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3
Md.2
01 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 (2008 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.2.2
Schedule 3
2.2.2: Lisans Anlaşmasının son bulmasından sonra, Blackwell lisans döneminde yayınlanan Lisanslı Materyallere, ya kendi sunucularından sürekli online erişim, ya da belli bir ücret karşılığında elektronik bir ortam aracılığıyla erişim sağlayacaktır.

Schedule 3 - Terms of the Proposal: 2008 yılı içeriğine sürekli erişim verilmektedir.

Opsiyon   Bir yıllık bir anlaşmadır.
e-Only'e Geçiş   e-Erişimli bir modeldir.
DDP Uygulaması   Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 3 Abonelik devam ettiği sürece, 1997 yılı sayılarından itibaren erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim Schedule 3 Uzaktan erişime izin veriliyor.
İstatistik Schedule 3 İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 3.1.6
Schedule 3
3.1.6: Başka bir kütüphanenin Yetkili Kullanıcısına ARIEL benzeri yazılımlarla ILL yapılabilir.

Schedule 3 - Other Licensing Terms to Note: Basılı olarak ILL yapılmasına izin veriliyor.

Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 3 Dergi abonelik iptaline izin yok, kurumların dublike abonelikleri için de geçerlidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 5.3
Schedule 3
5.3: İçerikte yapılan değişiklikler yayıncı tarafından bildirilecektir, değişikliğin 10%'dan fazla olması durumunda yayıncı aynı oranda geri ödeme yapacaktır.

Schedule 3 - Transfer Journals: 2008 başından itibaren koleksiyona dergi dahil olursa ve buna bir abonelik söz konusu ise aboneliğin devamı gerekir.

Başa dön

BMJ Best Practice
BMJ BEST PRACTICE
(01/01/2012 - 31/12/2014)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik Hastalıklarla ilgili olarak en güncel kanıtları, gözden geçirilmiş uzman görüşlerini, teşhis, önlem, tedavi ve hastalık sonrası takip uygulamalarını ve kanıta dayalı klinik tıp verileri içerir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2014
Son Bulma ve Sürekli Erişim 6.4
Schedule 5
6.4: Herhangi bir geçerli sebeple bu lisansın son bulması üzerine, Lisanslı Materyallere erişim son bulacaktır.
Schedule 5: İlgili tabloda sürekli erişimin olmadığı belirtilmiştir.
Opsiyon 6.3 Lisans Sahibi, bu Anlaşamaya devam etmesine engel olan bütçe kısıtlamaları olması ve bunu ispatlaması durumunda, Lisans Dönemi boyunca herhangi bir yılıda, 31 Aralıktan önce fesetmemek kaydıyla ve en az 3 ay öncesinden Lisansöre yazılı bildirimde bukunarak bu Anlaşmayı fesedebilir.
e-Only'e Geçiş   Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması   Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlangıcı   Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Tam ve yarı zamanlı çalışanlar, personel, bağımsız yükleniciler ve Lisans Sahibi ile resmi olarak ilişkili öğrenciler ve Lisans Sahibi tarafından Lisansöre bildirilen geçerli IP'lerin kullanıldığı yerlerdeki üyeler.
Uzaktan Erişim 2.1 Lisans Sahibi, YK'larının, LM'lere uzaktan erişmelerine izin verebilir. Uzaktan erişim, ya sadece Lisans Sahibinin güvenli ağı üzerinden olabilir, ya da şifrelerle erişmelerine izin verilen YK'lar için olabilir.
İstatistik 2.5 Lisansör tarafından COUNTER uyumlu kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 3.1.4 Lisans Sahibi, ILL amacıyla ticari olmayan kütüphanelerden ara sıra gelen istekleri yerine getirebilir. ARIEL türü yazılımlar dışında elektronik gönderime izin yoktur. PDF doküman ILL amacıyla epostayla gönderilemez. Lisans Sahibi, ILL için , Lisanslı Materyallerden makaleyi basabilir ve bu basılı kopyayı gönderebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali   Kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya İçerik Değişikliği 2.6 Lisansör, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyallerle birlikte, telif haklarını ihlal ettiği, hakaret içerdiği, müstehcen, yasadışı ve uygunsuz olduğunu düşündüğü materyalleri koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutuar.

Başa dön

BMJ Journals
BMJ JOURNALS
(01/01/2012 - 31/12/2012)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik British Medical Journal tarafından yayılanan tıp alanında 29 Dergi içerir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Schedule 3 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.2
6.3
Schedule 5
2.2: Madde 6.3'e bağlı olarak, Lisansör, Lisans Sahibi ve Üyelere, bu Anlaşmanın Dönemi boyunca abone oldukları LM'lere sürekli erişim verir. Dönem boyunca erişime açık olan Arşiv koleksiyona sürekli erişim söz konusu değildir.
6.3: Herhangi bir geçerli sebeple bu Lisansın son bulması üzerine, Lisanslı Materyallere erişim son bulacaktır.
Schedule 5: İlgili tabloda sürekli erişiminin olduğu belirtilmiştir.
e-Only'e Geçiş   Geçmiyor
DDP Uygulaması   Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlangıcı Schedule 1 Her derginin önünde belirtilmiştir. BMJ 1840-, BJO 1917- gibi, farklılık gösteriyor.
Yetkili Kullanıcılar 1.2 Tam ve yarı zamanlı çalışanlar, personel, bağımsız yükleniciler ve Lisans Sahibi ile resmi olarak ilişkili öğrenciler ve Lisans Sahibi tarafından Lisansöre bildirilen geçerli IP'lerin kullanıldığı yerlerdeki üyeler.
Uzaktan Erişim 2.1 Lisans Sahibi, Yetkili Kullanıcıların, Lisanslı Materyallere uzaktan erişmelerine izin verebilir. Uzaktan erişim, ya sadece Lisans Sahibinin güvenli ağı üzerinden olabilir, ya da şifrelerle erişmelerine izin verilen Yetkili Kullanıcılar için olabilir.
İstatistik 2.5 Lisansör tarafından COUNTER uyumlu kullanım verileri sağlanacaktır.
ILL Politikası 3.1.4 Lisans Sahibi, ILL amacıyla ticari olmayan kütüphanelerden ara sıra gelen istekleri yerine getirebilir. ARIEL türü yazılımlar dışında elektronik gönderime izin yoktur. PDF doküman ILL amacıyla epostayla gönderilemez. Lisans Sahibi, ILL için , Lisanslı Materyallerden makaleyi basabilir ve bu basılı kopyayı gönderebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 2 Lisans Sahib kabul eder ki, herhangi bir Üye, Lisansörden herhangi bir dergiye basılı olarak abone ise ve bir "online iskonto" alıyorsa, söz konusu Üye, Dönem boyunca, basılı+online aboneliğine devam etmek zorundadır, devam edilmezse ilgili Üyeye ilgili dergi fiyatı fatura edilecektir.
Transfer Dergiler ve/veya İçerik Değişikliği 2.6 Lisansör, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyallerle birlikte, telif haklarını ihlal ettiği, hakaret içerdiği, müstehcen, yasadışı ve uygunsuz olduğunu düşündüğü materyalleri koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutuar.

Başa dön

Clinical Key
CLINICAL KEY
(31/12/2012 - 30/12/2015)
Kapsam ULAKBİM ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri + TÜBİTAK
İçerik
  • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri (509)
  • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi referans kitapları (1013)
  • TÜM Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri (53)
  • TÜM First Consult Point-of-Care klinik monografları (800+)
  • TÜM Procedures Consult icerigi ve ilgili videolar
  • TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi prosedur videoları
  • TÜM Clinical Pharmacology ilaç monografları (2,880)
  • TÜM Elsevier bağlantılı ve destekleyici videolar (13.000)
  • TÜM Hasta Eğitim Materyalleri (15,000)
  • TÜM Practice Guidelines (2000)
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 31 Aralık 2012 - 30 Aralık 2015
Son Bulma ve Sürekli Erişim   Abonelik bitiminde erişim son bulmakta, uzun dönem erişim hakkı bulunmamaktadır.
Opsiyon 5.3 Abone, bu Anlaşmayı devam ettirmek için hükümetin ilerde tahsis edeceği bütçenin yetersiz kalması durumunda, bu Anlaşmayı fesedebilir.
e-Only'e Geçiş   Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
DDP Uygulaması   Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlangıcı   Dergiler için 2007 yılı ve sonrası yıllara erişilmektedir.
Uzaktan Erişim   Sağlık Eğitimi Genel Müdürülüğü Proxy sunucusu üzerinden
İstatistik 2.4 Elsevier, aylık bazda kullanım verileri raporu sunacaktır.
ILL Politikası 1.3 Aynı ülke içindeki ticari olmayan diğer kütüphanelerin, genellikle ILL olarak bilenen, belge isteklerini karşılamak üzere abone olunan dergilerdeki makaleler basılabilir ve gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali   Hastanelerin basılı aboneliği bulunmuyor.
Transfer Dergiler ve/veya İçerik Değişikliği 2.3 Elsevier, haklarını artık elinde buundurmadığı, yasadışı veya zararlı olduğunu düşündüğü yayınları koleksiyondan çıkarma hakkını saklı tutar.

Başa dön

EBSCOhost
EBSCOHOST
(01/01/2011 - 31/12/2013)
Kapsam Üniversiteler, Harp Okulları, Polis Akademisi ve SB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik 1. Dynamed (Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp), 2. MEDLINE Full Text (Tıp), 3.GreenFILE. Söz konusu veri tabanları yaklaşık 1433 akademik dergi içerir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2.5 01 Ocak 2011 - 31 Aralık 2013
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9.4 Sona erme halinde, tarafların bütün hakları ve yükümlülükleri de son bulur (derleyici bir Veri Tabanı olması nedeniyle).
Opsiyon 2.5
9.3
2.5: Lisans Sahibi, 2011 ve 2012 sonunda Lisans Anlaşmasını sonlandırma hakkına sahiptir.
9.3:Eğer, ULAKBİM'in kamusal ya da Üyeleri tarafından ödenen maddi kaynakları azalır ve bu nedenle bu Lisansı izleyen dönemler için gerekli miktarları ödeyemez hale gelirse, ULAKBİM; EBSCO'ya anlaşmanın bittğine dair yazılı bilgi verir. TÜBİTAK ULAKBİM bu yazının verildiği takvim yılı içinde ödemesi gereken miktarı ödeyememişse, bunu izleyen 30 gün içinde lisans sona erer. Eğer bu takvim yılı için gerekli miktarı ödemiş bulunuyorsa, gelecek yılın 1 Ocak günü Lisans sona erer.
e-Only'e Geçiş   Derleyici bir veri tabanıdır.
DDP Uygulaması   Derleyici bir veri tabanıdır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   Değişik
Yetkili Kullanıcılar 1.1.2
1.1.14
Lisans Sahibinin faal öğretim üyeleri, ve diğer personeli (sürekli, geçici, bir kontrata bağlı olarak çaılşanlar ve ziyaretçi durumunda olanlar) ve Lisans Sahibinin kurumunda şu anda çalışan kişiler, Kütüphane binası içindeki Güvenli Ağa erişime izin verilen kişiler, ya da Yetkili Kullanıcıların çalıştığı yerlerden (ofisler, ev, yurtlar vs.) erişime izin verilen kişiler ve bir üye tarafından bir şifre ya da diğer kimlik belirleme yöntemiyle erişmlerine izin verilen kişilerdir.
Uzaktan Erişim 3.4 TÜBİTAK ULAKBİM ve üyeler tarafından istekte bulunulması durumunda, EBSCO, Veri Tabanlarını kullanmak için uzaktan erişim şifreleri vermekle yükümlüdür.
İstatistik 6.3 Alınabiliyor.
ILL Politikası 3.1.3 Üye olmayan bir kütüphaneye ARIEL benzeri yazılımlar kullanarak tek bir makalenin basılı kopyası gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali   Derleyici bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 3.1.5
6.2
6.5
10.10
10.11
3.1.5: EBSCO, konsorsiyuma teklif edilen veri tabanı paketi içinde yer alan veri tabanlarında, ACS ve BSC hariç, dört veri tabanına kadar değişiklik yapma hakkına sahiptir.
6.2: EBSCO, artık yayınlama hakkı elinde olmayan materyalleri ya da telif haklarını ihlal eden, zarar veren, zarara uğratan, kanun dışı ve itiraz edilebilir durumlardaki Lisanslı Materyalleri geri çekme hakkını saklı tutar.
6.5: Eğer Lisanslı Materyallerin tümü ya da bir kısmı ile ilgili haklar bir başka yayıncıya devredilirse, EBSCO bu Lisansın koşullarına uyulduğuna emin olmak için elinden gelen çabayı gösterecektir.
10.10: Veri tabanı paketlerinde 5634'ü aktif toplam 9182 akademik dergi bulunmaktadır. Ambargosuz aktif dergi sayısı (akademik, popüler ve ticari) 8247 olarak öngörülmüştür.
10.11: Yıllık sözleşme sürelerinden sonra, ambargolu akademik dergi sayısı, yayıncı tarafından ambargosuz olarak olarak kullanıma sunulan net aktif dergi sayısının (5634) 50% sini geçmesi halinde Lisans Anlaşması gözden geçirilebilir.

Başa dön

EBSCO Discovery Service
EBSCO Discovery Service
01/01/2012-31/12/2012
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH) kapsamında aboneliği yapılan tüm veri tabanlarını tek bir ara yüzden künyeleri ile birlikte tarayabilen federe arama motorudur.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 2.4 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim 9.4 Sona erme halinde, tarafların bütün hakları ve yükümlülkleri de sona erer.
Opsiyon 2.4 Taraflar yıllık abonelik sürelerinin sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak bu sözleşmeyi fesedebilir.
Yetkili Kullanıcılar 1.1.2 Sağlık Bakanlığına bağlı EA Hastanelerindeki tüm personel, mevcut öğretim elemanları ve diğer üye personel ile halıhazırda Üye kuruluşlarda eğitim gören kütüphane dahilinde, ya da Yetkili Kullanıcıların çalıştığı ya da eğitim gördüğü (evleri, lojmanları, yurtları vb.dahil) mekanlardan Güvenli Ağa erişimine izin verilen kişiler ve Üye tarafından şifre ya da başka bir yetki verilmiş kişiler ile TÜBİTAK ve Birimlerindeki tüm personeldir.
Uzaktan Erişim 1.1.2 İlgili maddede uzaktan erişime izin verildiği anlaşılmaktadır.
İstatistik 6.3 EBSCO, arama sayısı, karşıdan yüklenen özetlerin sayısı ile ilgili aylık istatistikler verecektir.

Başa dön

MD Consult
MD CONSULT CORE COLLECTIONS
(15/02/2010 - 15/12/2013)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik Tıp bilimleri alanında e-dergi, e-book, Clinics of North America serileri, ilaç bilgileri, hasta eğitimleri, imaj goruntuleri gibi degisik kaynakları içermektedir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Attachment A 15 Şubat 2010 - 15 Şubat 2013
Son Bulma ve Sürekli Erişim Attachment B Sürekli erişim olacağına ilişkin bir madde geçmiyor, ancak 35 CNA dergisinin basılı kopyaları gönderilecektir, diğer koleksiyona sadece e-erişim olacaktır.
İlgili madde:
"Aşağıdaki CNA serisi basılı abonelikleri ücretsiz olarak MD Consult Core dergilerinin güncel sayıları gönderilecektir. Alıcı ULAKBIM'dir".
Opsiyon 1 Early Termination Due To Insufficient Budgetary Allotment From Government: Anlaşma, yeterli bütçe sağlanamaması durumunda iptal edilebilir.
e-Only'e Geçiş Attachment B 35 CNA dergisinin güncel basılı kopyaları anlaşma kapsamında gönderilecektir.
DDP Uygulaması Attachment B 35 CNA dergisinin güncel basılı kopyaları anlaşma kapsamında gönderilecektir.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Attachment C İlgili ekte dergilerin erişim yıl başlangıçları ve kitapların yılları belirtilmiştir.
Uzaktan Erişim 5 Servise erişim IP üzerinden ya da şifrelerle ya da her ikisiyle yapılabilecektir.
İstatistik   Geçmiyor.
ILL Politikası   Geçmiyor.
Basılı Dergi Abonelik İptali Attachment B Söz konusu 35 CNA serisi ve diğer dergilere basılı abonelik bulunmamaktadır. Güncel basılı kopyalar anlaşma kapsamında gönderilecektir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 1 Removed Content: Lisansör LM'lerden koleksiyondan çekme hakkını elinde saklı tutar. Bu kısım 15%'den daha fazla olursa, Lisansör geri çekilen kısım için ödemesi yapılmış kısımla orantılı olarak geri ödeme yapacaktır. Not: Fiyatlandırma dergi bazlı olduğundan bir sonraki yıl faturaya dahil edilmez. Ödemesi yapılmış ise kredi istenmelidir.

Başa dön

OVID-LWW
OVID - LIPPINCOTT WILLIAMS&WILKINS (LW&W)
(15/02/2008 - 15/12/2011)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik Tıp ve eczacılık konularında 281 dergi içeren bir veri tabanıdır.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Addendum A 15 Şubat 2008 - 15 Şubat 2011 (15 Şubat 2009'dan sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim 2.4
Addendum A
Arşiv hakları, sadece işbu Anlaşmanın geçerlilik süresi boyunca abone olunan dergileri kapsamaktadır ve abonelik gerçekleştiren konsorsiyum, bu dergilere ilişkin arşiv haklarına sahip olacaktır. Bu haklar, Aboneye haber verilmeden değiştirilebilir.
Opsiyon Addendum A Her iki taraf da, önceki abonelik yılını değerlendirme hakkını saklı tutmaktadır ve söz konusu değerlendirme ve bildirim yıl bitimlerinden 90 gün öncesinden verilmelidir.
e-Only'e Geçiş   Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
DDP Uygulaması   Geçmiyor.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı   Her bir derginin erişim yıl başlangıçları farklılık gösteriyor.
Uzaktan Erişim Addendum A Uzaktan erişime izin verilmektedir.
İstatistik   İstatistik veriliyor.
ILL Politikası 1.4.4 Basılı kopyanın gönderilmesine izin verilmektedir.
Basılı Dergi Abonelik İptali   Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği   Geçmiyor.

Başa dön

ScienceDirect Health Package
SCIENCE DIRECT HEALTH PACKAGE
(01/01/2007 - 31/12/2009)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğtim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik Elsevier Science Direct koleksiyonu içerisinde tıp konusu ve ilişkili konulardaki 400 akademik dergi içerir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2007 - 31 Aralık 2009
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Sadece üylerein abone oldukları dergilere erişim hakkı vardır, ya da makale başı Euro 0,081olmak üzere, makale indirme sayısına göre fiyatlandırılacak şekilde istenen makalelere erişim mümkündür.
Opsiyon   Üç yıllık bir anlaşmadır.
e-Only'e Geçiş   e-Only bir modeldir.
DDP Uygulaması   Hastanelerin basılı aboneliği bulunmamaktadır.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 "Comple Collection" ve "Freedom Collection"a 2003 yılından itbaren erişim verilmektedir.
Uzaktan Erişim   Geçmiyor.
İstatistik 2.4 Aylık kullanım verilerine online erişlim sağlanacaktır.
ILL Politikası 1.3.7 Ticari olmayan kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatta karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 1.1 Hastanelerin basılı dergi aboneliği yoktur.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir. Bu içerik 15% den fazla olursa, Lisans Sahibine çekilen içeriğin oranına uygun olarak kalan süre için geri ödeme yapılır.

Başa dön

ScienceDirect Journals Consult
SCIENCE DIRECT - JOURNALS CONSULT
(01/01/2010 - 31/12/2012)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik Elsevier Yayınevine ait tıp bilimleri alanında ve branşlar düzeyinde 54 temel dergiyi içermektedir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi 5.1 01 Ocak 2010 - 31 Aralık 2012
Son Bulma ve Sürekli Erişim Schedule 1.1 Access to Formerly Subscribed Titles: SD Online üzerinde Abone'nin yıllık aboneliklerinin tamamının son bulması üzerine, Abone; 1) ödemesi yapılmış yıllar için, abone olduğu dergilerin kısımları ya da tamamının e-kopyalarını, YK'lar tarafından erişilmesi ve kullanılması için, elde edebilir, yükleyebilir ve teknik olarak bir sunucu üzerinde formatlayabilir, ya da; 2) her makale indirme başına $ 0,081 ücret alınacak şekilde (enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar ayarlanacak), bir önceki yıl boyunca indirilen makale sayısı hesaplanarak yıllık erişim ücreti ödenmek koşuluyla, lisansın koşullarına uygun olarak, Abone olunan başlıklara online erişmeye devam edebilir.
Eğer, Abone Olunan belirli bir dergi Elsevier tarafından koleksiyondan çıkarılırsa, ya da Abone tarafından yenilemesi yapılmaz ise, ancak Abone ScienceDirect online abonesi olarak kalırsa, Abone, ücretsiz olarak eskiden Abone Olunan bu Dergilerin ödemesi yapılmış yıllarına erişmeye devam edebilirler (İlgili dergiyi elektronik olarak host etme hakkı Elsevier'de devam ettiği sürece).
Opsiyon 5.3 Abone, ilerde hükümet tarafından tahsis edilecek yeterli bütçe olmaması durumunda bu Anlşamayı feshedebilir.
e-Only'e Geçiş 1.1
Annex A to
Schedule 1.1
Md 1.1: e-Only bir modeldir. Ilgili madde; "Elsevier, Aboneye, Schedule 1'de geçen Abone Olunan Materyallere erişmek ve bunları kullanmak için, tam yetkili olmayan, transfer edilemez bir hak verir.

Annex A to Schedule 1.1: Dergi listesi başında "online only" ifadesi geçmektedir.

DDP Uygulaması   Geçmiyor
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Schedule 1.1 1 Ocak 2006 tarihinden itibarendir.
Uzaktan Erişim 3.1 Erişim, Abone tarafından Schedule 2'de tanımlanan IP'ler üzerinden ve/veya "usernames" ve "passwords"lerle olacaktır.
İstatistik 2.4 Elsevier aylık kullanım verilerini sağlayacaktır. Herhangi bir standartdan söz edilmiyor.
ILL Politikası 1.3 Abone ile aynı ülke içinde bulunan, ticari olmayan kütüphane istekleri ILL kapsamında basılı formatda karşılanabilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali Schedule 1.1 Option to Substitute or Refund Withdrawn Subscribed Titles: Abone iptal ettiği derginin yerine, Elseviere bilgi vererek, aynı tutarda olacak şekilde dergi/ler değişikliği yapabilir. İptal edilen derginin yerine değiştirilecek dergi olmaması durumunda, Elsevier ilgili derginin ödemesi yapılmış kalan dönemi için geri ödeme yapacaktır. Üyelerin basılı dergi aboneliği zaten bulunmamaktadır.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği 2.3 Elsevier, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir.

Başa dön

Springer
SPRINGERLINK
(01/01/2015 - 31/12/2017))
Kapsam Devlet, Vakıf, KKTC Üniversiteleri, Harp Okulları, Harp Akademisi ve Polis Akademisi
İçerik Disiplinlerarası bir veri tabanıdır. Lisans anlaşması kapsamında 2073 dergiye erişim sağlanmakatadır. Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Specific Provisions 6
Specific Provisions 4.1
01/01/2015-31/12/2017
Son Bulma ve Sürekli Erişim Specific Provisions 4 ve 6
Terms and Conditions 6
SP4.2: Süre bitiminden sonra LS ve üye kürtüphaneler abone olunan tüm dergilere sürekli erişebilecekler. LS 2020 Ocak ayından başlayarak bu dergilere Springer web sayfalarından erişim için 500 euro hosting ücreti ödeyecektir. LS veya üye kütüphanelerden biri ek içeriğe abone olur veya satın alırsa bu para ödenmeyecektir. LS ve üye kütüphaneler abone olunmayan dergilere ancak anlaşma süresi içinde erişebilirler.
SP6:Anlaşma süresi bitse dahi Lisans Sahibinin ve EKUALe katılan tüm kütüphanelerin bu listedeki dergilerin 1997-20017 sayılarına sürekli erişim hakkı vardır.
TC 6:Ödeme yapılmamış olması durumunda uyarı yapıldıktan sonraki 30 gün içinde ödeme yapılmazsa Springer anlaşmayı sonlandırabilir. Taraflardan birinin ihlali durumunda uyarı yapıldıktan sonraki 30 gün içinde ihlal düzeltilmezse her iki taraf da anlaşmayı sonlandırabilir. Anlaşmanın feshi veya son bulmasından sonra LA'da aksine bir hüküm bulunmuyorsa ilgili içeriğe erişim devam etmez (bulunuyor). Ancak gizlilik ve tazminata ilişkin yükümlülükler devam eder.
Opsiyon Specific Provisions 5 LS beklenmedik bir ödeme güçlüğü içine girerse gelecek yılın Ocak 1'inden itibaren Lisans Anlaşmasını sonlandırmak için bu isteğini sebepleri ile birlikte 30 Kasıma kadar Springere bildirmelidir. Zamanında sonlandırmadığı takdirde gelecek senenin abonelik ücreti geri ödenmez.
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlangıcı Specific Provisions 6 1997'den günümüze
Uzaktan Erişim Terms and Conditions 1.2 Tüm Yetkili Kullanıcılar, (dışardan gelen kullanıcılar hariç) yalnızca eğitim, kişisel bilimsel araştırma amacıyla, içeriğe uzaktan erişim sağlayabilir
İstatistik Terms and Conditions 3.3 Mümkün olduğu durumda, Springer İçeriğin ne şekilde kullanıldığı hakkında veri toplayıp, bunları COUNTER Uygulama Kuralları'na göre ve ilgili gizlilik ve veri koruma kanunlarına göre işleyebilir ("Kullanım Verileri"). Lisans Alan Kullanım Verileri'ni güvenli bir web sitesi üzerinden indirime hazır hale getirecektir.
ILL Politikası Terms and Conditions 1.3 LS bir makale ya da kitap bölümünün tam metnine link verebilir, basılı kopyasını başka bir kütüphaneye gönderebilir.
Transfer Dergiler ve/veya İçerik Değişikliği Specific Provisions 2-3 Terms and Conditions 3.6 SP2.1: SP6daki listeden bir dergi artık Springer sayfasında bulunmuyorsa, LS yerine başka bir dergi seçebilir, istemezse Lisans ücreti düşürülür.SP3.1: Eger abone olunan bir derginin yayın hakkı Springerden başka bir yayıncıya geçerse Springer, bu derginin LA dönemindeki sayılarına web sayfasından veya çevrim dışı erişim sağlamaya çalışacak, bunu başaramazsa lisans ücreti düşecektirSP3.2: Springerin bir başka yayıncıdan devraldığı (takeover) dergiler de eğer LS'nin bunlara aboneliği varsa lisansa eklenecektir.SP3.3: Spriger'in yeni (startup) dergileri de LA dönemi içindeki ilk iki yıllık sayıları ek ücret gerekmeksizin lisansa eklenecektir. Ancak bunlara sürekli erişim sağlanmayacaktır. SP3.6: Springer, yasa dışı, zararlı ya da ihlal edici, doğru olmadığını düşündüğü ya da lisans hakkı elinde olmayan bir içeriği koleksiyondan çıkarma hakkına sahiptir

Başa dön

UpToDate
UpToDate
(01/02/2014 - 31/01/2015)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik 100.000'in üzerinde hakemli ve orjinal bilimsel metin ve grafik, 5.100'den fazla ilaç veri tabanı, ilaç etkileşimleri ve kaynak bilgileri, teşhis ve tedavi konularında pratik tavsiyeler, 9.000'den fazla derecelendirilmiş tedavi tavsiyesi ve kanıta dayalı klinik tıp verileri içerir.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi Term 01/02/2014 - 31/01/2015
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlangıcı   Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Yetkili Kullanıcılar Authorized
Users
Doktorlar, öğretim görevlileri, hastalar, hemşireler, kütüphaneciler ve organizasyonunuz tarafından işe alınmış olan ve hastalarınıza, kurum içinde tıbbi hizmetler sunan diğer personel ve tıp uzmanları, kurumla ilgili tüm öğrenciler ve kütüphanenizi başka şekillerde kullanma hakkı olan kişilerdir.
Uzaktan Erişim License to
UpToDate
İşbu "Sadece Yerleşkede Erişim Aboneliği" YK'larınızın, LM'lere sadece fiziki olarak yerleşkede ve aşağıda "Atanmış Siteler" olarak belirlenmiş IP adreslerinde bulunuyorken erişebilemlerine izin verilmektedir. SB Proxy hizmetleri ile uzaktan erişim sağlanabilmektedir.
ILL Politikası Restriction İzin verilmiyor.
YK'larınızın, kendi kişisel kullanımları için tek tek makaleleri yazdırabilmelerini veya tek tek makaleleri, bu paragraflarda belirtilen kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, nadiren (nadiren sözcüğü "Permited Uses and Prohibitions" kısmında geçiyor, bu bölümde ayrıca, "Restriction" bölümünde belirtilenin aksine; "YK'lar, hiç bir koşul altında, LM'lerden YÜKSEK SAYIDA makale yazdıramaz veya ePosta ile gönderemez" ifadesi geçmektedir) bir meslektaşına ePosta ile gönderebilir. Söz konusu yazdırılmış veya ePosta ile gönderilmiş makalelere yerleşke dışından erişime ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.
Basılı Dergi Abonelik İptali   Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Transfer Dergiler ve/veya İçerik Değişikliği   Hastalıklarla ilgili teşhis, tedavi vb. bilgiler sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.
Başa dön

Wiley

WILEY
(01/01/2008 - 31/12/2008)
Kapsam Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve TÜBİTAK
İçerik Tıp ve yaşam bilimleri konusunda 142 dergi içerir. 2009 yılından itibaren Blackwell koleksiyonu Wiley Intersciene koleksiyonuna (234 dergi) dahil olmuştur.
Konu Lisans
Anlaşması
Madde No
İlgili Lisans Maddesi
Başlangıç ve Bitiş Tarihi G.1 01 Ocak 2008 - 31 Aralık 2008 (2008 yılından sonra abonelik iptal edilmiştir.)
Son Bulma ve Sürekli Erişim Appendix B Archiving Rights: Wiley, Lisans Sahibine lisanslı e-dergilerin tam metinlerine erişim sağlayacaktır. Wiley'nin tercihine göre, ya kendi sunucusu üzerinden online erişim vermeye devam edecek, ya da Wiley tarafından seçilmiş bir elektronik ortamda, makul bir ücret karşılığında, bir arşiv kopya sağlayacaktır. Lisans Anlaşmasının C Maddesindeki koşullara uyulacaktır, bu kısıtlamalar anlaşmanın son bulmasından sonra da geçerlidir.
Opsiyon   Bir yıllık bir anlaşmadır.
e-Only'e Geçiş   e-Erişimli bir modeldir.
DDP Uygulaması Appendix B 10%
Erişim Yıl/Cilt/Sayı Başlanıcı Appendix B Abonelik devam ettiği sürece, 1997 yılı sayılarından itibaren erişim mümkündür.
Uzaktan Erişim A.4.b.4 Roaming Access: Dışarıdan erişime izin veriliyor ve Yetkili Kullanıcılar kayıtlı olmalı ve 90 günde bir yenilenmelidir.
İstatistik E.1.b İstatistik veriliyor.
ILL Politikası C.1.e Lisanslı Materyallerden makale, bölüm vb'lerinin basılı tek kopyaları ILL amacıyla gönderilebilir.
Basılı Dergi Abonelik İptali D 3 Basılı dergi iptaline, 10%'u geçmemek koşuluyla, izin var ancak aynı değerde ekleme yapmak gerekiyor. Yapılan değişiklikler 1 Kasımdan önce yayıncıya bildirilmelidir.
Transfer Dergiler ve/veya içerik Değişikliği   Geçmiyor.

Başa dön

© 2011 TÜBİTAK-ULAKBİM Görüşleriniz